Privacy Policy

Scroll down for english

De Favino-actie is gemaakt als smaakvol experiment om te leren hoe je een actie ontwikkeld voor de Google Assistent. En om te leren over conversationeel ontwerp en de mogelijkheden van dit nieuwe kanaal te ontdekken.

Welke informatie verzamelen we?
De Favino-actie is niet bedoeld om contextuele gegevens van een gebruiker te verzamelen. Door Dialogflow te gebruiken als een ontwikkeltool, verzamel ik echter automatisch gegevens zoals server- en HTTP-logbestanden, gegevens die worden verzonden door de Actions op Google API en gebruiksinformatie. Dit omvat ook informatie die ik van de gebruiker ontvang, hetzij rechtstreeks, hetzij via de permissies-API. Het is niet mijn bedoeling om persistente ID’s (zoals de Google ID) te verzamelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?
De ontvangen steminformatie wordt gebruikt voor het geven van een antwoord met informatie voor deze actie. Het wordt niet elders verwerkt dan Dialogflow en de Google cloud.

Welke informatie delen we?
Ik deel geen informatie met derde partijen.
Privacy policy in English

Our website address is: http://favino.nl and our invocation is called: “Favino wijn advies“. Favino is the contraction of the words “Favorite” and “Vino” (meaning wine in the Italian language).

What information do we collect?
The Favino action has no intention of collecting any contextual data of a user. However, by using Dialogflow as a development tool I do collect data automatically such as server and HTTP logs, data transmitted by the Actions on Google API and usage information. This also includes information that I receive from the user, either directly or via the permissions API. It is not my intention to collect any persistent identifiers (like the Google ID).

How do we use your information?
The voice information received is used for providing a response with information for this action it is not being processed elsewhere than Dialogflow and Google cloud.

What information do we share?
I am not sharing any information with 3th parties.